top of page

 

TEZ KILAVUZU

 

Psikodrama eğitiminin tamamlanması için yüksek lisans tezi eşdeğerinde bir tez hazırlanması, jüri önünde savunulması ve ayrıca tezden üretilen makalenin tam metni kongre kitapçığında ya da dergide yayınlanmak üzere bir bilimsel kongrede sunumu ya da hakemli bir dergide yayınlanması gerekmektedir. 

Tez, psikodramanın özgün bir konudaki kullanımı ile ilgili olarak teorik ve uygulamalı kısımlar içerecektir. Uygulamalı bölümde kişinin enstitü dışında yönetmek zorunda olduğu grup veya bireysel toplam 160 saatlik çalışmadan özgün tez konusu ile ilgili çıkarımlar yer alacaktır. Tezde ayrıca, uygulama sürecinin nasıl geliştiği, oturumların hazırlanması, oturumlarla ilgili genel bilgiler, tezi yapanın oturumlardaki kendi öz değerlendirmesi de yer alacaktır.

 

Tezler,şekil açısından aşağıdaki bölümleri içerecek biçimde herhangi bir yükseköğretim kurumu yüksek lisans tez kuralı referans alınarak yazılabilir.* Sayfa düzeni, puntolar, seçili fontlar kişinin kendini ve tezini ifade etme aracı olarak görüleceği için sabit bir format önerilmemektedir. Bununla birlikte tezde aşağıdaki hususlar sıralı biçimde yer alacaktır.

 

Dış Kapak

İç Kapak

Jüri Üyelerinin İmza Ve Onay Sayfası      

Önsöz

İçindekiler

Tablo Ve Şekiller Listesi

Özet

Giriş

Yöntem

Bulgular

Tartışma

Sonuç Ve Öneriler

Kaynaklar

Ekler

 

Dış ve iç kapaklarda enstitü logosu, tezin adı, tezi yazan kişinin ve danışmanın isimleri ve psikodrama bitirme tezi ifadeleri yer alacaktır.  Ekler bölümünde tezle ilgili ekler yanı haricinde özgeçmiş de yer alacaktır.

* Örnek kılavuzlar için:

https://saglikbilimleri.istanbul.edu.tr/tr/content/ogrenci-isleri/tez-yazimi#title15832337961761

https://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuatlar/yonetmelik

 https://saglik.marmara.edu.tr/arastirma/tez/tez-yazim-klavuzu

https://sbe.marmara.edu.tr/ogrenci/tez-yazim-kilavuzu

bottom of page