top of page

Dr. Marcia Honig ve Dr. Canel Bingöl ile Erotik Öz, psikodrama ve psikanalitik yaklaşımları çalıştık. 2017 yılının son çalışmasında bu kez konuğumuz Dr. Marcia Honig idi. Cuma akşamı ısınma, teorik giriş ve film izleme çalışmasının ardından Cumartesi günü Marcia ile birlikte erotik öz çalışmasına giriş yapıldı. Bunun sadece bir başlangıç olduğu vurgusu ile Dr. Honig, böylesine zorlanılan bir konudaki süreçlerin çalışma sonunda da işlemeye devam edeceğini ifade etti. Daha çok psikanalitik yaklaşımla meseleyi ele alan Honig, yapılan çalışmanın Jungiyen psikodrama yaklaşımına bir pencere açma niyeti olduğunu ifade etti. 

Pazar günü Dr. Canel Bingöl ile kuramsal arkaplan üzerine teorik ve pratik çalışmalar yapılırken konunun daha fazla çalışılması gerektiği katılımcılar tarafından ifade edildi.

bottom of page