top of page

Seminer Konuları 

Ana Seminerlerin Konuları

 

1.JL Moreno’nun yaşamı: Psikodramanın tarihi, belirgin ve temel kaynakları, psikodramanın bilim hayatındaki yeri ve gelecekte grup teorileri içindeki potansiyeli,psikodramatistin rolü ve psikodramanın olanakları.

Özel temel teknikler: rol değişimi, ayna, eşleme, katarsis, gerçeküstü, kişilerarası rol gelişimi

2. Jungiyen analitik psikolojinin temel teorik konuları: arketip, gölge, animus-anima, self, persona, kollektif bilinçdışı ve birey.

Eşleme ve gölge arasındaki ilişki, arketip imajı ve rol. Grupta kollektif bilinçdışı imajları nasıl okunur?

3. Semboller ve Rüyalar: rüyanın çeşitli değişik kategorileri, psikodramada rüyalarla nasıl çalışılır? Psikodramada rüyalara müdahale, girişimler.

4. Psikodrama ve Kollektif Travma. Güvenli alan’ın kullanımı, üçüncü boyut-alan, kollektif travmanın tedavisinde rüyalar ve ritüeller.

5.Sosyometri, psikodramatik süreç-işlem’in farklı aşamaları ve gelişimi, ortaya konulması: farklı ihtiyaçlarda ve farklı gruplarda ısınma endikasyonları ve farklı tipleri. Aktif imajinasyona dayanan ısınma. Dans terapisi ile ısınma.

6. Kollektif bilinçdışı ve kuşaklararası ve kişilerarası. Kuşaklararası psikodrama’nın spesifik teknikleri, uygulamaları.

7. Narratif yansıtmanın rolü. Narrative yansıtma/cevap/karşılık nasıl yaratılır? Narratif yansıtma-karşılık-cevap ve terapötik fonksiyonları. Protagonist oyun ve kollektif bilinçdışı imajlarının grup içinde okunması, değerlendirilmesi.

8. Ergen ve çocuklarla Jungiyen Psikodrama. Özel teknikleri, ısınma ve masalların kullanımı.

9.Psikodramatik sosyal rüya matrixi. Teoriler, uygulamalar. Uygulama ve başvurma alanları.

10. Jungiyen Psikodrama ve dans terapisinin birlikte kullanımı, entegrasyonu. Jungiyen psikodrama ve dans terapisinin birlikte kullanımında aşk ve cinselliğe dair. Maske ve Gölge

11. Kişisel çalışma alanı için psikodrama ve kişi olmadan uygulanan psikodrama. Guided imagery

Değişim sürecinin değerlendirilmesi ve tanı aracı olarak Jungiyen psikodrama. Psikodrama işlemi ve etkinliğinin araştırmalarda uygulanması.

12. Anima Mundi, Rezonans konusu, teori ve teknikleri

Kollektif bilinçdışı veya rüyalar gibi konular daha genişlemesine ele alınacaktır.

13. Anadolu Mitolojisi

14. Transkültür ve Jung

TEMEL ZORUNLU TEORİK ARKAPLAN EĞİTİMLERİ (Lisans eğitim sürecinde bu alanlarla ilgili ders gördüğünü belgeleyemeyen kişiler zorunlu olarak aşağıdaki  dersleri alacaklardır. 

1. Büyüme ve gelişim: 25 Saat

2. Kişilik teorileri: 15 Saat

3. Sosyal sistemler: 10 Saat

4. Akıl Sağlığı ve patolojisi: 25 Saat

5. Psikoterapi yöntemleri: 25 Saat

Bibliyografi

C.G.Jung - Man and his Symbols

C.G.Jung - Dreams

Abdulkadir Ozbek -

Adam Blatner – Acting – in: Pratical applications of Psychodramatic methods

Gasseau M., Scategni W., “Jungian Psychodrama: from theoretical to creative roots” in Baim, C., Burmeister, J., Maciel, M., “Psychodrama: Advances in Theory and Practice”, Routledge, London New York 2007

Gasseau,M.,”Jungcu psikodrama nedir”, in Fontaine, P., Doganier, I., Psikodrama Egitmi, Turkce Ceviri Birinci Baski , Izmir, 2007

Gasseau, M.,”Imagery sociodrama & archetypal imagery sociodrama”. In Wiener, R., Adderley, D., Kirk, K.,(a cura di) Sociodrama in a changing world, Lulu, London 2011,pp. 133-149

M.Gasseau, L.Perrotta, "The jungian approach: in situ supervision of psychodrama". In Hannes Krall, Jutta Fürst and Pierre Fontaine "Supervision in Psychodrama: Experiential Learning in Psychotherapy and Training", Springer VS 2013

Ali Babaoğlu - Imgesel Görüntü Yaşantısı

bottom of page