top of page

Jungiyen  Yaklaşımlı ve Grup Süreçlerine Odaklı

Farklı bir Psikodrama ve Sosyodrama Eğitimi!

Bu program, ruhsal süreçlere Jungiyen perspektifle yaklaşan, bununla birlikte terapötik olanın grup süreci olduğundan yola çıkarak, grupsal yaşantının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine odaklı, psikodramatik ve sosyodramatik teknikleri kullanan yeni bir sentezi içermektedir.  Program ticari amaçlı olmayıp terapi alanında kanıta dayalı yaklaşımları benimseyen, bilimsel çalışmalarla yeni kanıtları ortaya çıkarmaya amaç edinmiş, edinilen bilgi ve deneyimi hem terapi alanında hem de farklı sağlık mesleklerinin icrası sürecinde verilecek hizmetin niteliğini yükseltmek ya da eğitim ve sanat alanlarında verimliliği artırmak  için kullanarak bu yaklaşımın tanınmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacak kişileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu yönüyle grup sürecinin bütününe karşı sorumluluğu kabul eden kişiler çalışmalara davet edileceklerdir. 

Bu program, bir yandan ASGPP (American Society of Group Psychotherapy and Psychodrama) ve üyesi olmayı planladığımız ve kurallar gereği beş mezun verdikten sonra başvuruda bulunabileceğimiz  FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations) gibi  uluslarası önemli kuruluşların eğitim standartları* gözetilerek ve öte yandan ise klasik psikodrama eğitiminin kimi aksayan taraflarını gidermeyi hedefleyerek, günümüz dünyasının yaşam biçimi ile daha uyumlu hale gelecek, kanıt temelli çalışmalara ağırlık verecek  ve  teorik konuların özellikle  internet ortamındaki kanıta dayalı kaynakların kullanımına olanak veren bir biçimde  ülkemizde  ilk kez tarafımızca denenecektir. Programda  katılımcılar alanında deneyimli uluslararası tanınırlığı olan eğiticilerle çalışma fırsatı bulacaklardır.  Her yıl en az iki kez çalışılacak yabancı eğiticiler arasında ABD'den Moreno Yaşam  Boyu Başarı Ödülü sahibi ve uzun yıllar hem ABD, hem uluslararası grup terapileri birliklerinde yöneticilik ve başkanlık yapmış olan Dena Baumgartner ve de Moreno'nun kurucusu olduğu ABD Psikodrama Birliği'nin (ASGPP) başkanı olan Daniela Simmons bulunmaktır.  Ayrıca misafir eğitici havuzumuzda bulunan farklı eğiticiler ile de psikodramadaki kimi özgün konular üzerine çalışılacaktır. 

Katılım talepleriniz için lütfen özgeçmiş bilgileriniz ile birlikte eğitime katılma motivasyonunuzu içeren mesajınızı bize iletiniz. Katılımcılar belirlenirken sadece psikodrama öğrenme istekleri değil aynı zamanda oluşacak Jungiyen ekolün uygulayıcısı, taşıyıcısı ve yeniden üreticisi olma motivasyonları ve etik ilkelere göre karar verilmektedir. Değerlendirme sonrası size en kısa zamanda geri dönüş yapılacaktır. 

TEMEL AŞAMA OTURUMLARI

Her yıl güz  döneminde dört ay süreyle ayda bir kez ve de bahar döneminde yine dört ay süreyle ayda bir kez bir hafta sonu 25' şer ders saatlik  çalışmalar biçiminde  200 ders saatlik grup çalışması yapılacaktır. Bunun yanısıra her iki dönemde de yüz yüze ya da online olarak 75'er saatlik teorik çalışmalar yapılması sağlanacaktır. Böylelikle  birinci yıl toplam grup süreci 200 ders saati ve toplam teorik çalışma da 150 ders saati olmak üzere en az toplam  350 ders saati çalışılmış olacaktır. 

Başka alanlardan profesyonellere yönelik çalışmalarda ise  temel çalışmalardan sonra, alanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerekli ek teorik ve teknik eğitim konularında düzenlemeler yapılacaktır.

Her yıl ayrıca çeşitli konularda alanın en iyi eğiticileri ile ek çalışmalar ve kongreler ile birlikte 50 saatlik ek çalışma yapılacaktır.

Böylelikle en az 450 ders saatini tamamlayan, en az iki kez protogonist olup bir tam gün grup süreci, bir başka kişinin protogonist olduğu oturum ve bir de kendi protogonist olduğu oturum olmak üzere üç protokol yazan,  makale ödevlerini tamamlayan, ve eğitici tarafından kişisel süreçleri yeterli  ve katılımları uygun bulunan kişiler ileri eğitim programına başlayabilirler. Eğitici, minimum süreci tamamlanmış olsa da kişinin kendi üzerine çalışmasının devamına karar verebilir. 

Örnek program:

Güz  Dönemi: 

Eylül: 25 Ders saati

Ekim: 25 Ders saati 

Kasım: 25 Ders saati

Aralık: 25 Ders saati

Grup Süreci: 100 Ders saati

Bu dönemde teorik çalışma süresi: 75 saat 

TOPLAM: 175 Ders saati

Bahar  Dönemi: 

Şubat:   25 Ders saati

Mart:   25 Ders saati

Mayıs:   25 Ders saati

Haziran:  25 Ders saati

Grup Süreci: 100 Ders saati

Bu dönemde teorik çalışma süresi: 75 Ders saati

TOPLAM: 175 Ders saati

Yukarıdakilere ek olarak 50 ders saati ek çalışma ve kongreler ile 50 ders saati özel konular çalışılarak birinci aşama için gerekli olan  450 ders saatlik minimum süre tamamlanabilmektedir.

 

İLERİ AŞAMA OTURUMLARI

Genel olarak planlanan ikinci yılın ilk dönemi tez çalışmalarına hazırlık süreçleri ile beraber konuya özel grup sürecini de içermektedir. Bu dönem, farklı alanlara yönelik özel çalışma konuları yer alacak ve bu çalışmalar tez konusu belirlemenin ön hazırlığını oluşturacaktır.  Bu  dönem tamamlandıktan ve  tez konuları belirlendikten sonra en az  200 saat olması gereken grup içi grup yönetimi saatleri hesaplanmaya başlanacaktır. Bu esnada süpervizyon alarak dışarıda grup yönetebileceğine eğitici tarafından karar verilen kişiler tez hazırlığına başlayabilirler. Minimum saatini doldurmuş olsa bile eğtici kişilerin yeterli hale gelmesi için daha uzun süre çalışmalarına karar verebilir. 

İleri  aşamada tez dahil minimum süreler* aşağıdaki gibidir:

Grup içinde grup yönetimi:               200 ders saati

Grup süpervizyonu.             :                 50 ders saati

Bireysel süpervizyon           :                 40 ders saati

Dışarıda yönetilen çalışma:               160  ders saati

TOPLAM                                 :                450 DERS SAATİ

Örnek dönem programları:

Güz  Dönemi: 

Ekim : 25 Ders saati (grup içi yönetim pratikleri) 

Kasım: 25 Ders saati (Yabancı eğitici ile/

temel aşama öğrencileri ile ortak grup çalışması)

Aralık: 25 Ders saati (grup içi yönetim pratikleri) 

Ocak: 25 Ders saati (grup içi yönetim pratikleri) 

Kendi grup süreci: 25 saat

Grupiçi grup yönetimi: 75 Ders saati

Ayrıca gerekli teorik çalışma süresi: 75 Ders saati

TOPLAM: 175 Ders saati

Bahar Dönemi

Mart: 25 Ders saati (grup içi yönetim pratikleri) 

Mayıs: 25 Ders saati (grup içi yönetim pratikleri)

Haziran: 25 Ders saati (grup içi yönetim pratikleri) 

Temmuz: 25 Ders saati (Daniela Simmons ile/

temelş aşama öğrencileri ile ortak grup çalışması)

Grupiçi grup yönetimi:: 75 Ders saati

Kendi grup süreci: 25 Ders saati

Ayrıca gerekli teorik çalışma: 75 Ders saati

Toplam: 175 Ders saati

Grubun Birincil Eğiticisi

   Dr. Turabi Yerli

Eğitici:

  Reyhan Çakmak 

Doğum Psikodraması Eğitim Yardımcısı ve Yardımcı Psikodrama Yöneticisi:

 Özlem Karabulut

Süpervizörler ve Tamamlayıcı Eğiticiler

 

  Dena Baumgartner

  Daniela Simmons

Konuk Eğiticiler:

   

   Manuela Maciel

(Kuşakaşan Psikodrama)

   Rebecca Walters

(Çocuk Psikodraması)

   Anna Schaum

(Müzik ve Psikodrama)

   Bilgin Saydam

(Mitoloji/Mitopsikoloji)

   Yafi Shpirer

(Travmada BASIC Ph)

   Jorg Burmeister

(Travma)

   Chantal Neve-Hanquet

(Jungiyen Psikodrama)

   Leandra Perotta

(Jung ve dans)

TEZ DÖNEMİ

 

Tez döneminin başlangıcında 25'er saatlik  iki oturum grup içerisinde grup yönetimine ayrılacak, bu oturumlarda tez konuları ile ilgili örnek çalışmalar ve önerilerin değerlendirilmesi de yapılacaktır. Tez hazırlama sürecinde 160 saatlik kendi grubunu oluşturma ve yönetme pratiği yanısıra 50 saati grup ve 40 saati bireysel olmak üzere 90 saat süpervizyon yer alacaktır. Bunun dışında sürekli eğitim etkinlikleri çerçevesinde her dönem 25'er saatlik bir ek çalışmaya daha katılınması zorunlu olacaktır. Böylelikle toplamda tez dönemindeki iki yıllık süreçte grup 8 kez 25'er saatlik oturum için bir araya gelecektir. 

Tek ya da farklı gruplarda, en az yarısını gruplarda olmak üzere 160 saatlik çalışmayı tamamlayanlar çalışma grupları üzerinden yazacakları tez ile süreci tamamlamış olacaklardır. 

Tez döneminde ayrıca en az her dönem bir kez konulu psikodrama çalışmalarına katılım zorunlu olacaktır.

Tezden üretilen makale bilimsel hakemli bir dergide yayınlandıktan sonra eğitimi tamamlama sertifikası düzenlenecektir.
 

*Eğitim süreleri belirlenirken, önemli iki kuruluş olan ASGPP (American Society of Group Psychotherapy and Psychodrama) ve üyesi olunması düşünülen ve koşullar gereği beş mezun verdikten sonra üyelik için başvurulabilecek olan FEPTO (Federetion of Eurupian Psychodrama Organisations) Minimum Eğitim Standartları referans alınmıştır. 

http://www.fepto.com/about-fepto/minimal-training-standards

https://psychodramacertification.org/cp-standards/

Tezle ilgili ayrıntılar için 

Eğitim Maliyeti ve Paylaşımı:
Çalışma kar amacı gütmeyen bir grup çalışması olarak planlanmış olmakla birlikte eğitimlerin belirli bir maliyeti bulunmaktadır. Bu yıl için ortalama kişibaşı birim ders saati maliyeti yüzyüze 6 Euro (online 5 €) olarak hesaplanmıştır. 
Sınırlı sayıdaki kişi için belirli oranlarda burs olanağı bulunmaktadır.
Ebeler için not: Anadolu Ebeler Derneği'nin burs olanağından yararlanmak için lütfen derneğe başvurunuz.

bottom of page