top of page

FARKLI ALANLARA ÖZEL PSİKODRAMA EĞİTİMLERİ

Enstitümüz, toplumun ruh sağlığı ile doğrudan ya da dolaylı ilintili her alanında faaliyette bulunma kararındaki bir çalışma grubu olup, sağlık alanındaki farklı profesyonellerin ihtiyaçlarına özel grup dinamikleri ve psikodrama eğitimlerini gündemine almıştır. Bu amaçla, eğitimimiz, doğrudan terapi hizmeti vermeyen ancak mesleğinin doğası gereği terapötik bir ilişkiyi kuran ya da kurmak zorunda olan, ebe, hemşire, hekim, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi uzmanları gibi meslek grupları ile eğitimde psikodramayı kullanmak isteyen eğitimciler ve de rol repertuarını geliştirmek isteyen tiyatrocular gibi farklı meslek gruplarına da açık olarak tasarlanmıştır.  Farklı gruplar için  ayrıca  alana özel uygulamaların olduğu modüller de yer alacaktır. 

Doğum Profesyonelleri İçin 

Psikodrama Eğitimi

Diyetisyen/Beslenme Uzmanları 

İçin

Beslenme Danışmanlığı ve 

Psikodrama Eğitimi

Nutritionist giving consultation to pati

Sosyal Hizmet Uzmanları İçin Psikodrama 

 

Enstitümüz, Sosyal Hizmet Uzmanları için psikodrama temel aşama eğitimini başlatmış olup programa mezun olma aşamasındaki lisans öğrencileri de katılabilecektir. 

Sosyal Hizmet Uzmanları alanlarıyla ilgili 75 saatlik  konulu psikodrama çalışması yapacaklardır

Tiyatro ve Gösteri Sanatçıları  İçin Psikodrama 

Eğiticiler  İçin Psikodrama 

bottom of page